Mirësevini në faqen tonë të internetit

Analiza SI

Nëse çështjet u gjetën në fazën e testimit, kjo jo vetëm që rrit kostot e R&D, por gjithashtu çon në vonesë të lëshimit të produkteve dhe humbi mundësitë e tregut.

Ekipi i Pandawill SI mund të analizojë dhe simulojë sinjalet gjatë fazës së dizajnit, për të gjetur dhe zgjidhur problemet paraprakisht. Sigurohuni që stabiliteti i PCB dhe produktet tuaja të dalin në treg me kohë.

SI Analysis