Mirësevini në faqen tonë të internetit

Kontrolli Industrial

Ekzistojnë disa lloje të sistemeve të kontrollit që përdoren në prodhimin industrial, duke përfshirë sistemet e kontrollit mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA), sistemet e kontrollit të shpërndara (DCS) dhe konfigurime të tjera të sistemit të kontrollit më të vegjël siç janë kontrollorët logjikë të programueshëm (PLC) që shpesh gjenden në sektorët industriale dhe infrastrukturat kritike.

ICS-të zakonisht përdoren në industri të tilla si elektriciteti, uji, nafta, gazi dhe të dhënat. Bazuar në të dhënat e marra nga stacionet e largëta, komandat mbikëqyrëse të automatizuara ose të drejtuara nga operatori mund të shtyhen te pajisjet e kontrollit të stacionit të largët, të cilat shpesh referohen si pajisje në terren. Pajisjet në terren kontrollojnë operacionet lokale siç janë hapja dhe mbyllja e valvulave dhe ndërprerësve, mbledhja e të dhënave nga sistemet sensorë dhe monitorimi i mjedisit lokal për kushtet e alarmit.