Mirësevini në faqen tonë të internetit

Menaxhimi i pjesëve

 Baza globale e furnitorëve, gamë gjithëpërfshirëse e materialeve.

✓ Ne kemi provuar Blerës të Projektit të Përkushtuar EMS.

 Menaxhimi i furnitorit, vetëm burimet e verifikuara dhe të autorizuara.

✓ Ne ofrojmë zgjidhje materialesh Gardiane, Dërgesave dhe Hibride për kërkesat e klientit.

✓ Ofron shërbime të inxhinierisë materiale për ekipin tuaj inxhinierik dhe lëshoni barrën e tyre në burimin e materialit.

 Inxhinieria e Komponentëve, Kualifikimet e Komponentëve dhe Aftësia e Sugjerimit të Burimeve Alternative.

 Përdorimi i sistemit SAP EPR për Planifikimin, Blerjen dhe Menaxhimin e Inventarit.