Mirësevini në faqen tonë të internetit

Profilizimi me grusht

Ka shumë mënyra për të ulur çmimin dhe kohën e prodhimit për PCB me vëllim të madh dhe ky është gjithmonë objektivi i Pandawill.  

Një proces që historikisht ka krijuar një pengesë në prodhimin e PCB me qarqe skicë rrethore ose komplekse është faza e kursimit relativisht të ngadaltë. Shpesh një kombinim i pikëzimit dhe kursit mund të jetë një mënyrë shumë efektive për të zvogëluar kohën e procesit në makinën rutuese dhe për këtë arsye të zvogëlojë koston.

Grushtimi tërheq një ngarkesë të madhe fillestare fikse krahasuar me prodhimin konvencional, por anasjelltas kostoja e secilës bord qark dhe panel të prodhuar do të jetë proporcionalisht më e lirë bazuar në zvogëlimin e kohës së procesit të kërkuar në fazën mekanike.

Për kërkesat e volumit të madh, ulja e kostos së bordit qark shumë shpejt mund të justifikojë ngarkimin e veglave.